Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.9.

25,83 zł
Brutto

W książce przedstawione zostały ważne aspekty wychowania do tolerancji, które powinien podjąć każdy współczesny pedagog, które wymagają od niego wysokiej jakości warsztatu.
Książkę polecamy szczególnej uwadze opiekunom Szkolnym Klubów Europejskich, dla których zagadnienie tolerancji, z racji podejmowanej specjalizacji, jest szczególnie bliskie. 

Ilość

"Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.9"
Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska
Zielona Góra 2006
oprawa miękka, stron 221
ISBN 83-921058-1-8
ISBN 978-83-921058-1-7

W książce przedstawione zostały ważne aspekty wychowania do tolerancji, które powinien podjąć każdy współczesny pedagog, które wymagają od niego wysokiej jakości warsztatu.
Książkę polecamy szczególnej uwadze opiekunom Szkolnym Klubów Europejskich, dla których zagadnienie tolerancji, z racji podejmowanej specjalizacji, jest szczególnie bliskie.

Spis treści:

I.Wprowadzenie teoretyczne
   Stan tolerancji w Polsce. Analiza przeprowadzonych sondaży z lat 2004-2005 - Grażyna Gajewska
   Granice tolerancji. Konteksty pedagogiczne - Grażyna Gajewska
   Modyfikacja stereotypów i uprzedzeń  w warunkach szkolnych – (edukacja protolerancyjna) - Anna Szczęsna
   Tożsamość przyszłych pedagogów w aspekcie edukacji międzykulturowej - Elżbieta Rewińska
   Kluby Europejskie i ich działalność na rzecz rozwoju tolerancji (Grażyna Gajewska)
II.Metodyczne propozycje
   1.Tolerancja wobec płci
      1.1.Tolerancja wobec płci;  
      1.2.Ona i On – dwie rzeczywistości emocjonalne. Łączność stanowiąca o rozwoju.  
      1.3.Chłopaki nie płaczą – stereotypy obecne w naszym życiu;  
      1.4.Tolerancja wobec odmienności seksualnej.
   2.Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych
      2.1.Tolerancja wobec niepełnosprawnych ruchowo  
      2.2.Tolerancja wobec osób niewidomych  
      2.3.Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych  
      2.4.Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych
      2.5.Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych. Podaj dłoń  
      2.6.Inni? – o niepełnosprawności inaczej  
   3.Tolerancja wobec osób chorych na AIDS
      3.1.AIDS to problem nas wszystkich  
      3.2.Dowiem się, by się nie bać – Ja jestem, Ty jesteś… My jesteśmy tolerancyjni : Tolerancja wobec osób chorych na AIDS i zakażonych wirusem HIV  
      3.3.Tolerancja wobec osób chorych na AIDS i zarażonych wirusem HIV  
   4.Tolerancja wobec osób starszych
      4.1.Tolerancja wobec osób starszych;  
      4.2. Młodzi wobec starości;  
      4.3.Tolerancja wobec starości  
   5.Tolerancja wobec różnic rasowych
      5.1.Poprzez świat w tolerancji blask;  
      5.2.Tolerancja wobec różnic rasowych;  
      5.3.Jedna rasa-Ludzka rasa;  
      5.4.Tolerancja wobec ras;  
      5.5.Nietolerancja wobec rasy i narodowości  
   6.Tolerancja religijna:  
      6.1.Tolerancja religijna. Przez wiedzę do tolerancji;  
      6.2.Tolerancja religijna – problem ogólnoświatowy, który dotyczy nas samych  
   7.Tolerancja wobec ubóstwa:  
      7.1.Fabryka Szczęścia Bogactwo i ubóstwo. Tolerancja osób o różnym statusie materialnym;  
      7.2.Tolerancja wobec ubóstwa  
   8.Tolerancja wobec wyglądu
      8.1.Czy jesteśmy tolerancyjni? O naszym stosunku do osób różniących się wyglądem zewnętrznym  
      8.2.Zaakceptuj ludzi takimi jakimi są. Tolerancja wobec wyglądu  
   9.Tolerancja wobec różnic narodowościowych:  
      9.1.Tolerancja – Patriotyzm czy nacjonalizm;  
      9.2.Tolerancyjna postawa wobec członków innych narodowości, stereotypy  
   10. Tolerancja wobec zdania innych osób
   11.Tolerancja wobec różnic w pochodzeniu środowiskowym jednostek
      11.1.Tolerancja – Czy w Twoim środowisku pochodzenie (miasto, wieś) ma znaczenie?  
   12.Tolerancja wobec otyłości
      12.1.Być otyłym – co to znaczy?  
Literatura na temat tolerancji  
Przydatne strony internetowe poruszające temat tolerancji  
Ciekawe strony Szkolnych Klubów Europejskich

08