Przecena! Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.1.

15,75 zł
Brutto

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki.

Książka jest wprowadzeniem do całej serii.
W części teoretycznej prezentujemy ideę kształtowania warsztatu pedagoga, jego znaczenie, elementy i konieczność nieustannej modyfikacji w kierunku jak najwyższej profesjonalizacji. 
W części metodycznej przedstawiamy 106 scenariuszy zajęć z zakresu wychowania prorodzinnego ujętego w cykle spotkań na dany temat.

Ilość

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki.

"Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych". T.1.
Grażyna Gajewska i Artur Doliński
wydanie II. zmienione, Zielona Góra 2002
oprawa miękka, klejona, folia, format B5, stron - 286
ISBN 83-917688-0-5
Książka jest wprowadzeniem do całej serii.
W części teoretycznej prezentujemy ideę kształtowania warsztatu pedagoga, jego znaczenie, elementy i konieczność nieustannej modyfikacji w kierunku jak najwyższej profesjonalizacji.
W części metodycznej przedstawiamy 106 scenariuszy zajęć z zakresu wychowania prorodzinnego ujętego w cykle spotkań na dany temat.

Spis treści

I. Warsztat pedagoga. Struktura, efektywność i doskonalenie. Wprowadzenie teoretyczne
   1.Grażyna Gajewska, Warsztat pedagoga wyznacznikiem efektywności opieki, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży
   2.Artur Doliński, Systematyzacja pojęcia „warsztat pracy wychowawczej”
   3.Grażyna Gajewska, Kształtowanie i modyfikacja warsztatu pracy pedagoga. Doświadczenia wprowadzonego i realizowanego programu kształcenia
II. Kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Propozycje cykli zajęć z młodzieżą Ogólne i metodyczne wprowadzenie do pracy z grupą wychowawczą
   1.Rodzina (4 cykle)
   2.Więzi międzyludzkie (3 cykle)
   3.Miłość (3 cykle)
   4.Różnorodność
      4.1. ”Ja”
      Cykl 7 tematów: ja-inni, ja w oczach innych, wartości w moim życiu, moje zdolności, ja i grupa w działaniu, ja-tworzę, potrafię sobie radzić
      4.2. Wędrówka do dorosłości
      Cykl 5 tematów: czym jest dorosłość? Dorosłość przez odpowiedzialność, dorosłość przez tolerancję, dorosłość przez rozumienie siebie, dorosłość przez samodzielność
      4.3.Młodzież w subkulturach
      Cykl 5 tematów tj.: kilka słów wstępu – rozumienie subkultur, irokez na głowie, długie włosy, łysa głowa, wiadomości o subkulturach w pigułce
      4.4.Wymiary doświadczeń człowieka
      Cykl 5 tematów tj.: lęk, depresja, akceptacja siebie, szczęście, miłość
      4.5. Po dwóch stronach wymiaru
      Cykl 5 tematów tj.: ona i on – płciowość, sprawny i niesprawny – sprawność, wesoły-smutny – nastrój, uczucia – tak czy nie? Skromny – nieskromny – poczucie własnej wartości
      4.6. Inny wymiar świata
      Cykl 5 tematów tj.: sprawni inaczej, świat ciszy, świat ciemności, świat bez ruchu, świat, który ogranicza
      4.7. „Ślepy zaułek” – uzależnienia
      Cykl 5 tematów tj.: czy uzależnienie to choroba? Złudne szczęście czyli pułapka, którą jest narkotyk, papieros – „smolne szaleństwo”? Alkoholizm, który niszczy ciało i duszę, potrafię odmawiać
      4.8. Lider w grupie
      Cykl 7 tematów tj.: o wartościach – słów kilka, wartości na Bis, rozmawiam z innymi, sztuka porozumiewania się, potrafię słuchać, walka ze stresem, grupowe podejmowanie decyzji
      4.9. Poczucie sensu życia
      Cykl 5 tematów tj.: moje ja, to co cenię w życiu, postawy w miłości, rodzina – sens miłości, sens życia

36