Przecena! Teoretyczno metodyczne aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.2.

15,75 zł
Brutto

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki. Końcówka nakładu.


W części metodycznej zawiera 83 scenariusze zajęć poprzedzone wstępem i literaturą. Dobór tematów i sposobów realizacji konspektów dostosowany do zadań wychowawczych dla szkół podstawowych. Są to: komunikacja, więzi, granice i normy zachowań, tradycje, twórcze myślenie, tolerancja, oto ja, moje małe ojczyzny, agresja, przemoc i konflikty dorośli-dzieci.

Ilość

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki. Końcówka nakładu.

"Teoretyczno metodyczne aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.2."
Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński
Zielona Góra 2003
format B5, stron 228
ISBN 83-917688-1-3

W części metodycznej zawiera 83 scenariusze zajęć poprzedzone wstępem i literaturą. Dobór tematów i sposobów realizacji konspektów dostosowany do zadań wychowawczych dla szkół podstawowych. Są to: komunikacja, więzi, granice i normy zachowań, tradycje, twórcze myślenie, tolerancja, oto ja, moje małe ojczyzny, agresja, przemoc i konflikty dorośli-dzieci.

Spis treści:

Absolwenci pedagogiki opiekuńczej a warsztat pracy w konfrontacji z rzeczywistością - Grażyna Gajewska
I. Wprowadzenie teoretyczne
   Grażyna Gajewska – Rozwój psychospołeczny dziecka we wczesnym okresie szkolnym
   Start szkolny dziecka szczególnym wyznacznikiem dla jakości warsztatu pracy pedagogicznej
   Profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza w bliskim środowisku zamieszkania dzieci i ich rodzin a warsztat pracy pedagoga
   Artur Doliński - Wykorzystanie metody harcerskiej w pracy wychowawczej
   Anna Szczęsna Wykorzystanie w pracy wychowawczej relacji rówieśniczych
II. Wybrane zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Propozycje cykli zajęć
   Ogólne i metodyczne wprowadzenie do pracy z grupą wychowawczą
   Grażyna Gajewska – Poznawanie wychowanków i grupy warunkiem tworzenia udanej grupy i efektów wychowawczych. Atmosfera życia – czynniki, funkcje, diagnoza 1.Kreowanie pozytywne - zachowania dzieci
      1.1.Komunikacja. Konspekty 10 zajęć wychowawczych na tematy: Z czego „składa się” komunikacja? Co daje poprawna komunikacja? Z czym trudno sobie poradzić w komunikacji? Mistrzowie komunikacji. Potrafię słuchać. Komunikacja w rodzinie. Komunikacja w mojej klasie. Komunikacja w społeczności szkolnej. Jak się komunikujemy? Czy potrafimy mówić i słuchać?
      1.2. Barwy więzi. Konspekty 7 zajęć wychowawczych na tematy: Barwa „koleżeństwo”. Barwa „przyjaźń”. Barwa „zakochanie”. Koleżka – kolega – przyjaciel. Gdy przyjaźń przeradza się w miłość. Czy miłość wiąże się z przyjaźnią? Jaka jest nasza przyjaźń?
      1.3. Granice zachowań. Konspekty 12 zajęć wychowawczych na tematy: Jakie mam prawa? Dzieci w świecie praw. Inni – ich prawa. Moje i innych prawa. Prawa w szkole. Czym jest prawo? Czy prawa dziecka są przestrzegane? Co reguluje prawa? Czy dzieci tak jak ryby – „nie mają głosu”? Dorosłość w prawach. Świat dzieci a granice zachowań. Sprawiedliwość i normy.
      1.4.Tradycje. Konspekty 5 zajęć wychowawczych na tematy: Czym są tradycje ? Różne wymiary tradycji. Babcia i dziadek. Jak świętujemy? Andrzejki.
      1.5.Twórcze myślenie. Konspekty 5 zajęć wychowawczych na tematy: Ja i przyroda. Inny wymiar. Moje marzenia. „Puszczamy wodze” fantazji. Myślimy twórczo.
      1.6. Tolerancja. Konspekty 4 zajęć wychowawczych na tematy: Czym jest tolerancja? Nietolerancja w życiu. Ja i tolerancja. Źródła nietolerancji.
      1.7.Oto Ja. Konspekty 6 zajęć wychowawczych na tematy: Ja - jaki jestem? Ja - wśród moich przyjaciół. Ja i moja klasa. Ja i moja rodzina. Ja i wartości. Jestem jaki jestem.
      1.8.Moi rówieśnicy. Konspekty 4 zajęć wychowawczych na tematy: Rówieśnicy w mojej klasie. Starsi i młodsi w mojej szkole. Koledzy i koleżanki. Czy moja klasa jest zgrana?
      1.9. Moje małe ojczyzny. Konspekty 17 zajęć wychowawczych na tematy: Ja w rodzinie. To co mnie otacza. Ja i moje otoczenie. Wartości w życiu. To co cenimy. Być grzecznym. Gdy nie jestem grzecznym. Mały – duży świat. Moi najbliżsi. Moja rodzina. Poczucie własnej wartości. To co jest ważne w życiu. Wartości – kierunkowskazy życia. Kto to taki człowiek kulturalny? Czy kultury można się nauczyć? Relacje rodzice – dzieci. Jak się komunikujemy w rodzinie?
      2.Niwelowanie negatywnych zachowań dzieci
      2.1.Agresja. Konspekty 4 zajęć wychowawczych na tematy: Jak poradzić sobie z agresją? W czym przejawia się agresja? Czy agresja to postawa? Ja – przeciw agresji.
      2.2.Przemoc. Konspekty 6 zajęć wychowawczych na tematy: Czy przemoc istnieje? Szkoła i przemoc. Przemoc w szkole. Przemoc - jaka jest i jak sobie z nią radzić? Różne wymiary przemocy. Przemoc i uczucia.
      2.3.Konflikty dorośli dzieci. Konspekty 2 zajęć wychowawczych na tematy: Czym są konflikty? Konflikty i uczucia.

32