Przecena! Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.3.

15,75 zł
Brutto

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki. Końcówka nakładu.

W części teoretycznej zawarto artykuły: Współdziałanie pedagogów z rodzicami w procesie opieki, wychowania, kształcenia młodzieży. Fikcja czy rzeczywistość?; "Nie bójmy się bawić" o metodycznych kontekstach pedagogiki zabawy; "Żeby ogień ogrzewał a nie wypalał". Syndrom wypalenia zawodowego, stan i kierunki działań profilaktycznych; Specyficzne właściwości potrzeb młodzieży dorastającej i wynikające z nich uwagi dotyczące wychowania i opieki w gimnazjum. W części drugiej podjęte zostały kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej, a wśród nich: model wzorzec gimnazjum a trudności wychowawcze, agresja, przemoc, komunikacja, konflikty dorośli - dzieci, koleżeństwo-przyjaźń-zakochanie, seksualność, prawa i normy, tolerancja, autorytet, dojrzała osobowość, uzależnienia, do których opracowano propozycje 77 scenariuszy spotkań wychowawczych.

Ilość

Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki. Końcówka nakładu.

"Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.3."
Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński
Zielona Góra 2002
format B5, stron 220
ISBN 83-917688-2-1

W części teoretycznej zawarto artykuły: G.Gajewskiej, Współdziałanie pedagogów z rodzicami w procesie opieki, wychowania, kształcenia młodzieży. Fikcja czy rzeczywistość? A.Dolińskiego, "Nie bójmy się bawić" o metodycznych kontekstach pedagogiki zabawy. A.Szczęsnej, "Żeby ogień ogrzewał a nie wypalał". Syndrom wypalenia zawodowego, stan i kierunki działań profilaktycznych. G.Gajewskiej, Specyficzne właściwości potrzeb młodzieży dorastającej i wynikające z nich uwagi dotyczące wychowania i opieki w gimnazjum. W części drugiej podjęte zostały kluczowe zagadnienia działalności opiekuńczo-wychowawczej, a wśród nich: model wzorzec gimnazjum a trudności wychowawcze, agresja, przemoc, komunikacja, konflikty dorośli - dzieci, koleżeństwo-przyjaźń-zakochanie, seksualność, prawa i normy, tolerancja, autorytet, dojrzała osobowość, uzależnienia - tematy przewidziane w programie gimnazjum - do których opracowano propozycje 77 scenariuszy spotkań wychowawczych. Liczymy, że wydana książka pozwoli odnaleźć odpowiedź na pytania: Jak doskonalić refleksję nad działaniem edukacyjnym i warsztat pedagoga? Jak organizować ciekawe i skuteczne zajęcia wychowawcze z dziećmi i młodzieżą przez cały rok kalendarzowy?

Spis treści książki:
Część I. Wprowadzenie teoretyczne
   G.Gajewska, Współdziałanie pedagogów z rodzicami w procesie opieki, wychowania, kształcenia młodzieży. Fikcja czy rzeczywistość?
   A. Doliński, „Nie bójmy się bawić” o metodycznych kontekstach pedagogiki zabawy.
   A. Szczęsna, „Żeby ogień ogrzewał a nie wypalał”. Syndrom wypalenia zawodowego, stan i kierunki działań profilaktycznych.
   G.Gajewska, Specyficzne właściwości potrzeb młodzieży dorastającej i wynikające z nich uwagi dotyczące wychowania i opieki w gimnazjum.
Część II. Wybrane zagadnienia działalności wychowawczo-opiekuńczej. Propozycje cykli zajęć
   G. Gajewska – Model – wzorzec gimnazjum a trudności wychowawcze
1.Agresja: wprowadzenie oraz 7 propozycji zajęć, takich jak: agresja – jak ją przechytrzyć? Agresja – potrzebna czy szkodliwa? Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją? Definiowanie agresji, przeciwdziałanie agresji, agresja w naszym otoczeniu oraz czy agresja jest obecna w szkole?
2.Przemoc: wprowadzenie i 3 scenariusze zajęć na tematy: jaka jest przemoc? Świat bez przemocy oraz pokojowość kontra przemoc.
3.Komunikacja: wprowadzenie oraz 9 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „czym jest i jaką rolę odgrywa kontakt w relacjach międzyludzkich?”, „podstawy, formy, kanały komunikowania się ludzi (dwie części)”, asertywność”, „ja wśród innych”, „jak się komunikować?”, „różne sposoby komunikacji”, „komunikacja w życiu”, „komunikujemy się”.
4.Konflikty dorośli – dzieci: wprowadzenie oraz 4 scenariusze zajęć wychowawczych na tematy: „Co to jest konflikt? Przyczyny konfliktów dzieci – dorośli”, „Jak rozwiązywać konflikty?”, „Jak zapobiegać konfliktom?”, „Skuteczne rozwiązywanie konfliktów”.
5.Koleżeństwo – przyjaźń – zakochanie: wprowadzenie oraz 13 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Kobiecość i męskość – nasze wyobrażenia”, „Zrozumieć siebie nawzajem”, „Kobiecość i męskość a seksualność”, „Męskość i kobiecość”, „Męskość i kobiecość a rodzicielstwo”, „Miłość w moim życiu”, „Przyjaźń”, „Rodzina”, Przyjaźń jako fundamentalna wartość, która nadaje życiu sens”, „W miłości odnajdujemy sens i cel życia”, „Rodzina celem życia”, „Miłość i jej rodzaje”, „Ideały miłości”.
6.Seksualność: wprowadzenie oraz 5 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Znaczenie pojęć: rozwój człowieka i dojrzewanie seksualne – tworzenie własnej definicji”, „Co nas łączy, co nas dzieli?”, „Inicjacja seksualna. Związek między aktywnością seksualną a miłością (dwie części)”, „Potrzeba miłości. Inicjacja seksualna”, „Związek między aktywnością seksualną a miłością odpowiedzialną”.
7.Prawa i normy: wprowadzenie oraz 10 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Czy dzieci mają prawa?”, „Prawa i obowiązki”, „Kim jestem?”, „Prawa dziecka”, „Obowiązki dziecka i dorosłego”, „Prawa i obowiązki – podobieństwa i różnice”, „Dzieci i dorośli – inność pokoleń”, „Odpowiedzialność w naszym życiu”, „Prawda w naszym życiu”, „Prawda. Czym jest jej istota?”.
8.Tolerancja: wprowadzenie oraz 8 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Tolerancja – trudny wybór”, „To można lubić”, Tolerancja – 1”, „Tolerancja – 2”, „Uprzedzenia, stereotypy”, „Jak myślisz, czy ludzie są tacy jak my?”, „Inni czy tacy sami? O ludziach niepełnosprawnych”, „Pomoc niepełnosprawnym”.
9.Autorytet: wprowadzenie oraz 5 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Autorytet, idol, ideał – różnice i podobieństwa”, „Kto może być autorytetem i jak to osiągnąć?”, „Rola autorytetów w życiu”, „Wybór autorytetów”, „Rola autorytetów w życiu człowieka”.
10.Dojrzała osobowość: wprowadzenie oraz 8 scenariuszy zajęć wychowawczych na tematy: „Fazy rozwoju dojrzałej osobowości”, „Dojrzałość a dorosłość”, „Realizowanie własnych celów w kształtowaniu dojrzałej osobowości”, „Kryteria dojrzałej osobowości i odpowiedzialności za własny rozwój”, „Odpowiedzialność”, „Statek kosmiczny – przeżywanie nowych sytuacji”, „Sposoby walki z przeciwnościami losu”, „Cel i sens mojego życia”.
11.Uzależnienia: wprowadzenie oraz 4 scenariusze zajęć wychowawczych na tematy: „Poznawanie mechanizmów uzależnienia”, „W kręgu problemów naszego życia – uzależnienia”, „Co to jest „uzależnienie”?”, „Do czego mogą doprowadzić uzależnienia?”.

31