Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1

25,83 zł
Brutto

Książka powstała z przekonania, że konieczne jest kształtowanie w warsztacie pedagogów wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na skuteczne doprowadzanie do współdziałania z rodzicami wychowanków, podopiecznych. Pokazujemy w niej „dobre praktyki” pozytywnych relacji z rodzicami. Mamy nadzieję zachęcić do zwrócenia większej uwagi na ten aspekt pracy pedagogów-praktyków oraz studentów pedagogiki, osób kształcących i dokształcających nauczycieli, wychowawców, opiekunów.

Ilość

„Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1”
Grażyna Gajewska, Joanna Gajewska
Zielona Góra 2012

Książka powstała z przekonania, że konieczne jest kształtowanie w warsztacie pedagogów wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających na skuteczne doprowadzanie do współdziałania z rodzicami wychowanków, podopiecznych. Pokazujemy w niej „dobre praktyki” pozytywnych relacji z rodzicami. Mamy nadzieję zachęcić do zwrócenia większej uwagi na ten aspekt pracy pedagogów-praktyków oraz studentów pedagogiki, osób kształcących i dokształcających nauczycieli, wychowawców, opiekunów.

Recenzent o książce napisał:
„Propozycję wydawniczą Grażyny i Joanny Gajewskich, w której Autorki (i jednocześnie Redaktorki) podjęły problem współpracy pedagogów z rodziną, przyjęłam z ogromnym uznaniem dla dostrzeżenia konieczności opracowania tak bardzo ważnego aspektu rzeczywistości pedagogicznej, a niedostatecznie docenianego zarówno przez naukowców, jak i głównych uczestników procesu opiekuńczo-wychowawczego. Pedagodzy wprawdzie mają na ogół świadomość wagi tego problemu i od dawna funkcjonuje on jako hasło w planach i programach pedagogicznych różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, to jednak dotychczas niewielkie mieli szanse jego rzeczywistej realizacji. (…) Przedłożona mi do recenzji praca stanowi oryginalną próbę nie tylko wypełnienia luki w piśmiennictwie pedagogicznym, ale przede wszystkim zmiany paradygmatycznej w pedagogice, zmiany podejścia do praktyki opiekuńczo-wychowawczej. (…) Wszystko to sprawia, że praca posiada dużą wartość merytoryczną i aplikacyjną. Z powodzeniem może służyć studentom, pedagogom i wolontariuszom jako niezbędny przewodnik metodyczny.”

prof. UJK dr hab. Sylwia Badora

47