Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań z młodzieżą. T.11

25,83 zł
Brutto
Ilość

 Książka przeceniona z powodu nieznacznych fizycznych uszkodzeń - głównie z powodu lekko zarysowanej okładki.

"Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej.
Scenariusze spotkań wychowawczych z młodzieżą. T.11" Grażyna Gajewska Anna Szczęsna Elżbieta Turska
Zielona Góra 2009
oprawa miękka, format A5, stron 320
ISBN 978-83-921058-8-6


Spis treści:

Wstęp 
Część I. Wprowadzenie teoretyczne 
Profesjonalizacja warsztatu wychowawcy w bursie i internacie szkolnym. Wybrane problemy. Grażyna Gajewska 
Z myślą o dobrej placówce opieki i wychowania. Internaty i bursy w opinii ich pracowników. Grażyna Gajewska 
Wsparcie społeczne jako element profilaktyki wypalenia zawodowego wychowawców burs i internatów. Anna Szczęsna 
Znaczenie rozwoju osobowego w opinii wychowawców internatu. Elżbieta Turska 
„O sektach... - czyli co każdy wychowawca wiedzieć powinien...”. Lidia Wawryk 
Trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania w funkcjonowaniu bursy. Jan Bruski 
Dokumentacja w pracy opiekuńczo-wychowawczej w bursie. Jan Bruski 
Poczucie wsparcia społecznego wychowanków internatu. Grażyna Gajewska, Aleksandra Gołaś-Piwowska 
Część II. Propozycje metodyczne spotkań wychowawczych 
Wprowadzenie. Grażyna Gajewska 
1.Propozycje do pracy wychowawczej w internacie 
1.1.Alternatywa dla wagarów. Scenariusz turnieju z udziałem młodzieży internackiej, wychowawców i rodziców. Kwiatkowska Sylwia
1.2.Być wagarowiczem czy nie być? - oto jest pytanie! Sylwia Kwiatkowska. 
1.3.Poznajemy się bardziej. Sylwia Kwiatkowska 
1.4.„Rodzic wychowawcą”. Scenariusz spotkania z rodzicami. Sylwia Kwiatkowska 
1.5.Spotkanie z rodzicami: Narkotyki. S. Kwiatkowska 
1.6.Spotkanie inauguracyjne. Scenariusz spotkania z rodzicami wychowanków internatu z klas pierwszych szkół średnich. S. Kwiatkowska 
1.7.Scenariusz spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki. Sylwia Kwiatkowska 
1.8.„Cała Polska czyta dzieciom” – my też włączamy się do ogólnopolskiej akcji, wizyta w przedszkolu, doskonalenie techniki głośnego czytania. Marzena Myk 
1.9.Cyberprzemoc. Anna Jankowska 
1.10.Adaptacja wychowanków klas pierwszych w grupie. Program wychowawczy. Lidia Janczak 
1.11.Scanariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Lidia Janczak  
1.12.Program koła recytatorsko-teatralnego. Lidia Janczak 
1.13.Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania alkoholu. Lidia Janczak 
1.14.Scenariusz uroczystej kolacji wigilijnej w internacie. Lidia Janczak 
1.15.Czy na pewno jesteś? Jak uczyć się zrozumieć samego siebie. Sylwia Błażejczak 
1.16.O trudnej sztuce porozumiewania się. Nawiązanie osobistego kontaktu. Zajęcia wprowadzające. Sylwia Błażejczak 
1.17.O trudnej sztuce porozumiewania się – część druga. Sylwia Błażejczak 
1.18.Wolontariusz – bohater naszych czasów. Sylwia Błażejczak 
1.19.Jesteś odpowiedzialny za życie swojego dziecka. Justyna Sawicka 
2.Propozycje do pracy wychowawczej w bursie 
2.1.„Magia i czar w Andrzejkową noc”. Konspekt imprezy ogólnobursowskiej. Marzena Bonk 
2.2.Rola biblioteki w pracy opiekuńczo-wychowawczej w bursie. Maria Morzyńska. 
2.2.1.Formy pracy biblioteki Powiatowej Bursy dla Młodzież Szkolnej w Chojnicach. 
2.2.2.Konkurs „Bursowski orzeł”.
2.2.3.Cyberindeks. Czytelnik zdolny i jego potrzeby czytelnicze. 
2.2.4.Cykl spotkań pt. „Dziel z nami śmiech i łzy”. Wykorzystanie elementów biblioterapii, muzykoterapii, arteterapii w pracy wychowawczej biblioteki. 
2.2.4.1.Spotkanie 1. Lek na samotność – przyjaciel. 
2.2.4.2.Spotkanie 2. Strach ma wielkie oczy. 
2.2.4.3.„W moim magicznym ogrodzie” – zajęcia z muzykoterapii. 
2.2.5.Dzień mężczyzny w bursie - impreza ogólnobursowska. 
2.2.6.Jaki jest mój świat? – zajęcia z edukacji czytelniczej. 
2.2.7.Losy wychowanka. Czytelnik z rodziny zagrożonej alkoholizmem. 
2.3.„Book Crossing, czyli nowa forma czytelnictwa”. Karolina Pubanc 
2.4.„Seks inaczej” – zarys tematyczny spotkań z zakresu profilaktyki. Maria Morzyńska 
2.5.Razem raźniej – spotkajmy się w bursie. Cykl 10 konspektów realizowanych w bursie. Katarzyna Błachut. 
2.5.1.Poznajmy się. 
2.5.2.Lubię siebie. 
2.5.3.Ja i moja grupa. 
2.5.4.Spójność grupy. 
2.5.5.Poczucie własnej wartości. 
2.5.6.Wyrażanie uczuć. 
2.5.7.Asertywność. 
2.5.8.Zdrowie. 
2.5.9.Stres - jak sobie z nim radzić? 
2.5.10.Palacze są wśród nas. 
2.6.Ja z innymi. Klaudia Felińska 
3.Propozycje do pracy wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 
3.1.Nasza grupa. Bogumiła Kulesza, Izabela Wójcik 
3.2.Chrońmy zwierzęta. Bogumiła Kulesza 
3.3.Warsztaty jesienne. Bogumiła Kulesza, Izabela Wójcik, Kamila Wieczorek 
3.4.Warzywa, na co dzień – bardzo doby pomysł! Bogumiła Kulesza Kamila Wieczorek 
3.5.Media – zagrożeniem (komputer i internet). Bogumiła Kulesza Izabela Wójcik 
3.6.Zimowy świat Śnieżynek Przedstawienie bożonarodzeniowe. Bogumiła Kulesza Izabela Wójcik 
Część III. Programy wychowania i profilaktyki 
1.Program wychowawczy w Bursie w Zielonej Górze na lata 2009-2014. Leszek Kornosz. 
2.Program pracy wychowawczej w internacie przy zespole szkół licealnych i technicznych im. St. Staszica w Gubinie na rok szkolny 2008/2009. 
3.Profilaktyka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu bursa i internat. 
3.1.Bursa w Chojnicach 
3.2.Program profilaktyczny Opiekujmy się zwierzętami. Poziom profilaktyki – I rzędowa. Bogumiła Kulesza, Izabela Wójcik, Kamila Wieczorek 
Strony internetowe przydatne wychowawcom internatów szkolnych i burs. Internaty i bursy w serwisach elektronicznych 
Spis bibliograficzny nt. funkcjonowania internatów i burs. 
Aneks. Wzory dokumentów opracowane przez Grono Pedagogiczne Powiatowej Bursy w Chojnicach. Opracował: Jan Bruski 
Informacje o autorach 
Informacja na temat książek opublikowanych przez PEKW „GAJA”

40