Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji

40,95 zł
Brutto
Ilość

Grażyna Gajewska
Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji
Zielona Góra 2009
stron 504, format B5, oprawa broszurowa

Przedmiotem zainteresowań prowadzonych poszukiwań była przede wszystkim osoba, głównie jednak dziecko, podlegające opiece i wychowaniu, szerzej edukacji w rodzinie, szkole oraz formach rodzinę wspierających lub zastępujących w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczych, socjalizacyjnych i edukacyjnych. Wiadomo obecnie, że analizowanie relacji, w jakie z nim wchodzi zarówno osobowych, jak i bezosobowych, w wytwarzanej przez niego i wokół niego przestrzeni życiowej, jest błędem. Dlatego w badaniach przyjęto podejście integrujące, systemowe – czy ekosystemowe, interakcyjne oraz dynamiczne, a tym samym także badania podłużne i eksperymentalne tak jeszcze rzadko stosowane w pedagogice. Zajmując się efektywnością procesu opiekuńczo-wychowawczego, kompensacją braków emocjonalnych, społecznych, edukacyjnych u dzieci w opiece zastępczej, poszukiwania autorki skierowane zostały na kategorię wsparcia jako podstawową i warunkującą rozwiązanie i zrozumienie wielu problemów pedagogicznych dziecka, a także ukazanie perspektyw teoretycznych wskazujących obszary dotąd niewykorzystane.

Zaprezentowane w książce refleksje zainteresować powinny przede wszystkim pedagogów, dla których nie bez znaczenia są zarówno naukowe, jak i praktyczne wyjaśnienia wsparcia dziecka w procesie opieki i edukacji (rodzinnej, szkolnej, pozaszkolnej) oraz jako integrowanie warunkujące pełniejszy rozwój, a dostarczone w książce refleksje i wyniki badań empirycznych wskażą niektóre ważne w tym obszarze kierunki dalszych poszukiwań.

Spis treści:

Część I.  
Wsparcie w procesach opieki i edukacji. Kluczowe pojęcia  

Rozdział 1.Wsparcie a opieka  
Rozdział 2.Pomoc a wsparcie  
Rozdział 3.Wsparcie w relacjach międzyosobowych i społecznych  
Rozdział 4.Mechanizm funkcjonowania wsparcia społecznego – próba uogólnienia  
Rozdział 5.Wsparcie w edukacji  

Część II  
KIERUNKI BADAŃ NAD WSPARCIEM  
Rozdział 1.Interdyscyplinarne ujęcie wsparcia interpersonalnego i społecznego  
Rozdział 2.Wsparcie dziecka w perspektywie integracji i indywidualizacji  
Rozdział 3.Wsparcie społeczne i pomoc w procesie opieki i edukacji dziecka  
Rozdział 4.Wymiar aksjologiczny wsparcia społecznego. Problemy wsparcia społecznego dziecka w procesie rozwoju Rozdział 5.Struktura wsparcia społecznego w środowisku  
Rozdział 6.Badania nad wsparciem społecznym  
Rozdział 7.Metodoogia badań własnych  
Rozdział 8.Wsparcie społeczne dziecka – różne aspekty - egzemplifikacje w badaniach własnych  
Badania wsparcia społecznego w wybranych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych  


41